Home Здравно обслужване

Здравно обслужване

Здравеопазване

На територията на Община Лъки осъществява своята дейност преобразуваната по Закона за лечебните заведения “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Лъки” ЕООД с предмет на дейност лечение на болести на обмяната на веществата и наднормено тегло.

Лечебното заведение е регистрирано по Търговския закон от месец ноември 2000г. и е общинска собственост. Предмет на лечебна дейност – лечение на болести на обмяната на веществата и наднормено тегло. Капацитетът на болницата е 50 болнични легла. В специализираното лечебно заведение работи персонал от 18 човека – лекари, рехабилитатори, медицински сестри и др.Постигнатите от пациентите отлични резултати са предпоставка за тяхно пребиваване за следващ пореден път. Ръководството на Специализираната болница е насочило усилията си към осигуряване на по-добри условия и комфорт на болните. Информация за заведението е поместена на http://www.otslabni-bg.net .

В Община Лъки функционира една групова практика за първична извънболнична медицинска помощ, която обслужва населението от града и осемте съставни населени места на Общината, като осъществяват своята дейност на база договор с Районната здравноосигурителна каса.

С договори към Районната здравноосигурителна каса функционират два стоматологични кабинета.

Разкрит е Филиал за спешна медицинска помощ, който обслужва населението от цялата община.

На територията на община Лъки работят две аптеки.