Home Инвестиционна програма

Инвестиционна програма

Инвестиционна програма

 

 

 

№ по ред

О Б Е К Т И

1

Основен ремонт на път PDV-861(1) - ІІІ-861 - Лъки - Джурково - мах. Брайковица

2

Основен ремонт на път PDV-2130 - Лъки - Манастир - Славейно от км. 0+000 до км. 21+500

3

Основен ремонт път PDV-3136 Лъки - Манастир - с. Лъкавица

4

Реконстукция на междуобщински път връх "Свобода" с. Манастир  от. км. 10+700 до км. 23+000

5

Основен ремонт  на улица в с.Югово до имот № 59

6

Основен ремонт спортна площадка на ул. "Възраждане" в гр. Лъки

7

Благоустрояване и озеленяване на централна градска част гр. Лъки - етап II

8

Основен ремонт на беседка и стълбище до блок 31 ул. Миньорска - гр. Лъки

9

Изработване на пешеходен достъп до имоти в с Дряново
 10 Гробищен парк гр. Лъки
 11  Укрепване на скат на  ул. Родопи в гр. Лъки
 12  Гробищен парк с. Манастир 
 13  Придобиване земя за СОЗ "Крушев четал"
 14 Подмяна на котел в сградата на ОбА-Лъки
 15Питейно-битово водоснабдяване на с. Борово и м. Кръстова гора