Home Общинска администрация Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

За всички заинтересовани, информацията е качена в категория Публични регистри и Достъп до обществена информация.