Home Бюджет на Община Лъки

Бюджет на Община Лъки

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2017 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 14.08.2017 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2017 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 14.07.2017 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Годишен Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 15.06.2017 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2017 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 15.06.2017 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец април 2017 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 19.05.2017 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2017 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 13.04.2017 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2017 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 14.03.2017 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2017 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 20.02.2017 година

=========================================================================================================================  

 П О К А Н А  

Община Лъки кани всички жители на община Лъки

за участие в публичното обсъждане на отчета на изпълнението на бюджет 2016 година.  

Обсъждането ще се състои на 14 февруари 2017 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация,

находяща се на III-тия етаж на сградата.

Очакваме вашето присъствие и становищата Ви, тъй като те са важен елемент от разработването на общинския годишен бюджет.

публикувано на 03.02.2017 година.  

======================================================================================================================= 

 Община Лъки обявява на всички жители и гости на община Лъки,

както и на всички заинтересовани лица,

че на 26.01.2017 година, с Решение № 124 на ОбС-Лъки,  взето с Протокол № 17 от редовна сесия  

бе приет проекто-бюджета на община Лъки за 2017 година.

с пълното съдържание на проект-бюджета можете да се запознаете от тук.

публикувано на 30.01.2017г. 

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 23.01.2017 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 14.12.2016 година

=========================================================================================================================  

 П О К А Н А  

Община Лъки кани всички жители на община Лъки

за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет 2017 година.  

Обсъждането ще се състои на 27 декември 2016 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация,

находяща се на III-тия етаж на сградата.

Очакваме вашите мнения, препоръки, становища и предложение, тъй като те са важен елемент от разработването на общинския годишен бюджет.

публикувано на 14.12.2016 година. 

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 14.11.2016 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 13.10.2016 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 13.09.2016 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 12.08.2016 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 15.07.2016 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 15.06.2016 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 15.04.2016 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 15.03.2016 година

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2016 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 15.02.2016 година 

=========================================================================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица приетия от ОбС - Лъки Бюджет на Община Лъки за 2016 година

Запознайте се с таблиците по параграфи от тук.

публикувано  на 29.01.2016 година

 ========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 11.01.2016 година 

========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 11.12.2015 година 

==================================================================================================================== 

П О К А Н А  

Община Лъки кани всички жители на община Лъки за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет 2016 година.  Обсъждането ще се състои на 27 ноември 2015 година /петък/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата.

С пълното съдържание на поканата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 18.11.2015 година. 

======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 10.11.2015 година 

======================================================================================================================== 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 12.10.2015 година 

======================================================================================================================== 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 11.09.2015 година 

======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли  2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.

публикувано на 10.08.2015 година

======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.

публикувано на 12.07.2015 година. 

 ======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец Май 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.

публикувано на 15.06.2015 година.

======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец Април 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.

публикувано на 12.05.2015 година. 

======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец Март 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.

публикувано на 14.04.2015 година. 

======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2015 година.

Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 13.03.2015г. 

======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Поканата за публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджет 2014 година на общината. Обсъждането ще се проведе на 27.02.2015 година - петък от 17.00 часа в заседателната зала на ОбА - Лъки.

С пълното съдържание на поканата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 18.02.2015г. 

 ========================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2015 година.

Отчета за касовото изпълнение може да изтеглите от тук.

Отчета за изпълнението на получените средства от ЕС изтеглете от тук.

публикувано на 13.02.2015 година 

=========================================================================================================================

 Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица приетия от ОбС - Лъки Бюджет на Община Лъки за 2015 година

Изтеглете рекапитулацията от тук.

публикувано  на 12.02.2015 година

=========================================================================================================================

Община Лъки обявява на своите жители 

одитното становище на Сметна палата - София

за заверка без резерви на ГФО на Община Лъки за 2013 година.

публикувано на 09.12.2014г. 

=========================================================================================================================