Home НП за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

НП за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че отново може да се кандидатства по Националната програма за енергийна ефективност. Всички заинтересовани лица могат да изтеглят пълния набор от документи, които съответното сдружение по етажната собственост трябва да попълни за да кандидатства за саниране на жилищния си блок.  За целта изтеглете документацията по-долу.

Регистър на сдружениятана собствениците в община Лъки