Home За контакти

За Контакти

Адрес:

Общинска администрация - гр.Лъки 

гр.Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив

пощенски код 4241, ул.”Възраждане” №18

e-mail: obshtinalaki@abv.bg

телефони за връзка : 03052 / 22 55; 03052 / 20 94; 

факс: 03052 / 21 68 

Работно време: понеделник - петък

8:00 - 12:00, 13:00-17:00 

 

Туристически информационен център - гр.Лъки

гр.Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив

пощенски код 4241, ул.”Възраждане” №24

телефони за връзка : 0331 98899

Работно време: понеделник - петък

8:00 - 12:00, 13:00-17:00

 

Банкова сметка на Община Лъки:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG26 CECB 9790 8456 2759 00

Вид плащане:

Данък недвижими имоти - 442100

Данък МПС - 442300

Местен данък - 442500

Патентен данък - 441400

Туристически данък - 442800

Лихви, глоби, конфискации - 446500

Такса битови отпадъци - 442400

Такси за технически услуги - 448001

Такси за административни услуги - 448007 

 

Последна промяна (Сряда, 17 Август 2016 09:00)