Home Добре дошли в Лъки Забележителности

Забележителности

 

 

 

За опознаване на района са разработени екопътеки с места за отдих - с.Борово.

На територията на общината се намира част от резервата "Червената стена", който е признат за биосферен резерват от ЮНЕСКО и четири природни забележителности: "Скален мост" (нарича се още Шапран дупка), водопад "Гюмбюртията" по река Белишка, водопада "Свети дух" по река Манастирска и "Сливодолското падало" .

Те определят високата консервационна стойност на региона.

Резерватът “Червена стена” съхранява десетки защитени растителни видове, между които най-рядката и най-красива орхидея у нас – венериния чехъл (Cypripedium calceolus). В България тя се среща единствено тук. Другите две уникални, рядко красиви растения в района са родопското лале (Tulipa rhodopea) и родопският силивряк (Haberlea rhodopensis), наричан“Орфеево цвете”. Родопското лале е смятано за родоначалник на култивираните форми холандско лале и е вписано в Червената книга на застрашените видове в България. Основното му находище е в местостта “Лале баир”, обявено за природна забележителност. Родопският силивряк е реликтно растение с поразителни качества, то притежава способността да изпада в състояние на мнима смърт(анабиоза). Изскубнато с корените и хербаризирано, то може да оцелее до 2-3 години и да се върне към живота, ако бъде отново засадено в естествената си среда. Силиврякът привлича и с красотата на бяло-лилавите си цветове.

Животинският свят в резервата, а и като цяло в тази част на Родопите, е не по-малко интересен. Тук са установени почти всички видове грабливи птици – дневни и нощни (белоглав лешояд, египетски лешояд, скален орел, малък креслив орел, ястребовиден орел, белошипа ветрушка, бухал, горска улулица, чухъл и др.). В този девствен дял на

планината се среща и скалолазката, а също и почти пълната колекция от кокошевите – глухар, ресарка, кеклик и др.

 

gorna lqva Gorna dqsna

Разположено в живописна местност сред прохладните гори на резервата “Червената стена”, „Сливодолското падало” е най-високият водопад в Родопите (49 м). Красиви са

карстовите образувания над водопада с извиращата изпод висока канара вода.

Районът се характеризира с богато биоразнообразие, което е и причина Община Лъки да бъде включена в Натура 2000.

 

Sredna lqvaSredna dqsna

 

 

Dolna lqva Dolna dqsna