Home Добре дошли в Лъки Визия на Община Лъки

Визия на Община Лъки

ВИЗИЯ:

 

ОБЩИНА ЛЪКИ Е СЪС СЪХРАНЕНА ЖИЗНЕНА, ЗДРАВОСЛОВНА И ОКОЛНА СРЕДА С БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА, РАЗВИТА ДОБИВНА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ, КОЕТО ГАРАНТИРА ДОБЪР ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

           

Определената Визия за развитие на общината през периода 2014-2020 г. ще се осъществява в четири основни стратегически направления, конкретизирани в една Основна стратегическа цел, която ще бъде постигната чрез реализирането на 4 стратегически цели:

Основна стратегическа цел

Повишаване на качеството на живот на населението в ОБЩИНА ЛЪКИ, област Пловдив чрез изградена конкурентна икономика и създадена привлекателна жизнена среда.

Стратегически цели

Стратегическа цел 1: Ускоряване на социално-икономическото развитие на общината чрез подкрепа на икономическата структура.

Стратегическа цел 2: Повишаване на инвестиционната и туристическата атрактивност.

Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурната осигуреност.

Стратегическа цел 4: Осигуряване на адекватни инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура за засилване на социалното сближаване.