Home Кмет Предишни кметове на общината

Предишни кметове на общината

 

Ангел Бързински

  от 1956г. Председател наОбщински народен съвет със седалище с.Дряново
1960г. – 1960г.
 
 

Петър Рашев

1960г. – 1961г.

 
Асен Янков
1961г. – 1963г.

 


Васил Димитров

1963г. – 1965г.

 1969г. – 1974г.
 

 

Петър Дичев

1965г. – 1969г.


 

 
 

Васил Стоев

1974г. – 1979г.


 

Панайот Янчев

1979г. – 1991г.


 

 

инж. Красимир Манов

1991г. – 1999г.

 


 

инж. Славчо Лилов

1999г. – 2003г.

 


 

Тодор Тодоров

2003г. – 2007г.

 


 

 

инж. Красимир Манов

2007г. – 2011г.