Home Общинска администрация Обща администрация

Дирекция „Обща администрация“

 

Изберете в дясно в менюто желаната от Вас дирекция и отдел, които предлагат съответните административни услуги.

1. Дирекция „Обща администрация“ > Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността“ за данъчни оценки на имоти, удостоверения за декларирани данни, платени данъци за мпс и др.

2. Дирекция „Обща администрация“ > Отдел „Административно-правно обслужване“ за издаване на дубликати от акт за раждане, акт за брак, акт за смърт, удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност на имена, удостоверение за настоящ и постоянен адрес, нотариални заверки и др.