Home Общинска администрация Устройствен правилник на Общинска администрация - Лъки

Устройствен правилник на Общинска администрация - Лъки

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛЪКИ

УСТРОЙСТВЕН  ПРАВИЛНИК  

УТВЪРДИЛ:

инж. Валентин Симеонов

Кмет на община Лъки