Home Общинска администрация Система за управление на Качеството ISO 9001:2000

Система за управление на Качеството ISO 9001:2000

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

 

издаде

 

 

С Е Р Т И Ф И К А Т

 

BG11696Q

 

на

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЛЪКИ

 

като удостоверява, че системата за управление на горепосочената организация е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление, указани по-долу

 

Стандарти

 

ISO 9001 : 2000

 

 

Изключения

 

7.3 Проектиране и разработване

 

 

Обхват на сертификация

 

Административно, правно и информационно обслужване

на физически и юридически лица

 

 

 

Дата на издаване: 18.02.2009г.