Home Общински съвет Правилник

Правилник

ОбС - Лъки публикува приетия си нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лъки, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Правилника бе приет с Решение № 6, взето на редовно заседание на Съвета, проведено на 17.12.2015 година. 

Изтеглете Правилника от тук