Home Общински съвет Решения и протоколи

Решения

Решение №1 от 04.11.2015г., взето на I - вото редовно заседание на ОбС-Лъки

Протокол от първото заседание на ОбС-Лъки 

аудио записи на заседанието - част 1, част 2.  

Решения от № 2 до 5 от 26.11.2015г., взети на II-ро редовно заседание на ОбС-Лъки

Протокол от второ заседание на ОбС-Лъки 

аудио записи на заседанието -  част 1, част 2, част 3.  

Решения от № 6 до 20 от 17.12.2015г., взети на III-то редовно заседание на  ОбС-Лъки

Протокол от трето заседание на ОбС-Лъки 

аудио записи на заседанието -  част 1, част 2, част 3.  

Решения от № 21 до 32 от 28.01.2016г., взети на IV-то редовно заседание на ОбС-Лъки

Протокол от четвърто заседание на ОбС-Лъки 

аудио записи на заседанието -  част 1, част 2, част 3 част 4.  

Решения от № 33 до 39 от 25.02.2016г., взети на V-то редовно заседание на ОбС-Лъки 

Протокол от пето заседание на ОбС-Лъки  

аудио записи на заседанието -  част 1, част 2.

Решения от № 40 до 49 от 31.03.2016г., взети на VI-то редовно заседание на ОбС-Лъки

Протокол от шестото заседание на ОбС-Лъки

аудио записи на заседанието -  част 1, част 2, част 3  

Решения от № 50 до 63 от 27.04.2016г., взети на VII-то редовно заседание на ОбС-Лъки

Протокол от седмото заседание на ОбС-Лъки

аудио записи на заседанието -  част 1, част 2, част 3  

Решения от № 64 до 69 от 31.05.2016г., взети на VIII-мо редовно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  осмото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1 част 2.

Решения от № 70 до 72 от 30.06.2016г., взети на IХ-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  деветото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1 

Решения от № 73 до 78 от 28.07.2016г., взети на Х-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  десетото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1 

Решения от № 79 до 92 от 25.08.2016г., взети на ХI-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  единадесетото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1,   част 2 част 3.

Решения от № 93 до 102 от 29.09.2016г., взети на ХII-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  дванадесетото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1,   част 2, 

Решения от № 103 до № 104 от 08.11.2016г., взето на ХIII - то извънредно заседание на ОбС-Лъки

Протокол от тринадесетото заседание на ОбС-Лъки 

аудио записи на заседанието -  част 1.

Решения от №105 до № 113 от 01.12.2016г., взето на XIV - тото редовно заседание на ОбС-Лъки

Протокол от четиринадесетото заседание на ОбС-Лъки 

аудио записи на заседанието -  част 1, част 2 част 3.  

Решения от № 114 до № 116 от 20.12.2016г., взето на ХV - то извънредно заседание на ОбС-Лъки

Протокол от петнадесетото заседание на ОбС-Лъки 

аудио записи на заседанието -  част 1.

Решения от №117 до № 121 от 29.12.2016г., взето на XVI - тото редовно заседание на ОбС-Лъки

Протокол от шестнадесетото заседание на ОбС-Лъки 

аудио записи на заседанието -  част 1.

Решения от № 122 до 132 от  26.01.2017г., взети на XVII-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  седемнадесетото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1 част 2.

Решения от № 133 до 140 от  02.03.2017г., взети на XVIII-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  осемнадесетото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1,  част 2. 

Решения от № 141 до 151 от  13.04.2017г., взети на XIX-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  деветнадесетото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1,  част 2, част 3. 

Решения от № 152 до 158 от  22.06.2017г., взети на XX-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  двадесетото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1,  част 2.

Решения от № 159 до 160 от  06.07.2017г., взети на XXI-то извънредно заседание на ОбС-Лъки.

Протокол от  двадесет и първото заседание на ОбС-Лъки.

аудио записи на заседанието -   част 1.