Home Общински съвет Отчети на ОбС

Отчети на ОбС

Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за първо шестмесечие  на 2015 година 

Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за второ шестмесечие на 2015 година

Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за първо шестмесечие  на 2016 година  

Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за второ шестмесечие  на 2016 година