Home Публични регистри, в т.ч. - Общинска собственост, ЗДОИ

Публични регистри и Достъп до обществена информация

Правила за достъп до обществена информация на Община Лъки - изтеглете от тук 

Всеки заинтересован може да изтегли Заявление за достъп до обществена информация 

Публикуване на Списък на длъжностите и категориите информация, представляващи служебна тайна в Община Лъки, може да изтеглите от тук