Home Населени места в общината с. Дряново

с. Дряново

село Дряново

 

Село Дряново е разположено на 10 км. югозападно от Общинския център гр.Лъки, с население около 300 жители. Къщите (стари и нови) са построени в типичния родопски стил. По-голямата част от населението е на пенсионна възраст, а хората в работоспособна възраст работят: мъжете в “Лъки Инвест” АД, а жените – в “БРОД – Лъки” ЕООД.

Средната надморска височина е 1050 м.

Село Дряново има красива природа и чист въздух и е отправна точка за няколко еко-маршрути в Родопите. Географското разположение и разнообразния релеф създават възможности за развитие на селски туризъм.

  

В територията на селището има изградени и посрещат гости два семейни хотела – хотел “Слави” и хотел “Венци” с по 15-20 легла.

В момента, в центъра на селото се изгражда модерен хотелски комплекс.

В землището на с.Дряново се намира и Скалния култов комплекс “Св. Георги”.

Усилията на кметството в с.Дряново са насочени към подобряване на инфраструктурата на селището:

  • оширяване на пътя – разклон “Горанска” – с.Дряново;

  • разкриване на нови улици и асфалтиране на сега съществуващите;

  • проектиране и прокарване на цялостна канализационна мрежа за обратни води.