Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Добре дошли в новата страница на Община Лъки!

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.

Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация.

На територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Град Лъки се намира на 36 км. от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване
за определяне на наематели на обособени части от общински сгради в гр.Лъки и населените места на общината.
Търговете ще бъдат проведени на 23.06.2017г. от 14.00 часа.

 

За по-подробна информация и описание на обектите, вижте текста на обявата
публикувано на 07.06.2017 година.

 

РСУО–РЕГИОН АСЕНОВГРАД ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Асеновград, включващо общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки подготвя проектно предложение за кандидатстване по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци образувани към 1995 г.

Във връзка с това представяме на вашето внимание информация относно това, какво представлява процеса на компостиране и анкетна карта за проучване нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, която всеки гражданин може да намери и попълни в информационния център на Община Асеновград .

Валидно до: 14.04.2017


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ЛЪКИ,

Общинска администрация и Ръководството на СУ "Христо Ботев" - гр.Лъки уведомява всички учители и ученици, че коледната ваканция се удължава с още два дни, със Заповед на Кмета на община Лъки, т.е. дните 09 и 10 януари (понеделник и вторник) са неучебни! Започвате училище на 11.01.2017 година - сряда! Приятна почивка!

 

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА следните общински движими вещи /МПС/:
Лек автомобил „ФОРД - МОНДЕО
Лек автомобил „ВАЗ 2121” / НИВА
Специализиран автомобил „РАФ 2203” / ЛАТВИЯ
Комбиниран  трактор  и  багер „БЕЛАРУС ЮМЗ-6КЛ
 С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.

ПУБЛИКУВАНО НА 25.08.2017 Г.   

 Обява  на Община Лъки по реализирания проект

по Договор с регистрационен номер
BG05FMOP001-3.002-0133-C001
 
„Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Лъки“ между АСП и Община Лъки.
                       
С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

 ОБЩИНА ЛЪКИ

ОБЯВЯВА НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНАТА, ЗАПОВЕД № 70 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ, ОТНОСНО  ВОДОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ 
 
    ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК.

 Общинска администрация - гр.Лъки обявява  ИЗБИРАТЕЛНИТЕ  СПИСЪЦИ на заличените лица за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 година.

съгласно разпоредбите на (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) 
 
списъци на заличените лица от община Лъки  за предстоящите парламентарни избори
ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ -
4 БРОЯ В ГР. ЛЪКИ И 1 БРОЙ В С. БЕЛИЦА

 С пълния текст на обявата можете да се запознаете от  ТУК. 

прочетете по-старите новини