Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Добре дошли в новата страница на Община Лъки!

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.

Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация.

На територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Град Лъки се намира на 36 км. от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.

 

П О С Л А Н И Е

„Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.

През 2024 г. акцент в комуникационната стратегия на политиката по БДП са инициативите за опазване живота и здравето на децата на пътя. Насочването на усилията към тях при мерките за безопасност е от решаващо значение за гарантиране на БДП за подрастващите в изграждането на умения и поведение за безопасност на пътя.

Постепенно постигаме напредък в борбата с епидемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива.

Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП.

Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.

Припознаваме ангажимента на държавните администрации да полагат дължимата грижа при предоставяне на публични услуги, които поставят човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения. Отчитаме нуждите на уязвимите участници в движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение.    

Осъзнаваме ролята на превенцията, правоприлагането и адекватната спасителна помощ.

Приканваме гражданските организации, бизнеса и медиите да утвърждават безопасността на пътя с личен принос и пример.

Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.

Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!

Общинска администрация - град Лъки и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон!“

Помощни образователни материали и полезни съвети, предоставени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП),  са достъпни на:

 

https://www.sars.gov.bg/obuchenie/

https://www.youtube.com/watch?v=-MiywWMHXcY

https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya/buletin/

https://www.sars.gov.bg/polezna-informacia/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска администрация- гр. Лъки обявява на всички заинтересовани лица съгласуваните и одобрени списъци за дърва и строителен материал за отоплителен сезон 2024-2025год.
 

С пълното съдържание на списъка може да се запознаете от следния файл.

===================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска администрация- Лъки Ви уведомява, че на

29.04.2024г. /понеделник/ и  30.04.2024 г.  /вторник/ поради профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения  ще бъде   временно преустановено електрозахранването  на визираните         по-долу в таблицата обекти. 

Прекъсването ще е в часовия  интервал от    09:00ч. до 17:00ч.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да бъдат по-кратки от посочения времеви диапазон!

 

клиент

наименование на обект

адрес

 
 

1

1010114128

У-ЩЕ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *121

 

2

1010114128

У-ЩЕ  „ХР.БОТЕВ“

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *53

 

3

1010114128

СТОЛ

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *52

 

4

1010114128

ПАНСИОН

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *114

 

5

1010114128

СКЛАД

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *79

 

6

1010114128

ПАНСИОН

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *61

 

7

1010114128

МЛАДЕЖКИ ДОМ

ГР.ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ,

УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 18, *123

 

8

1010114128

У П К   ДО БАНЯТА

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *42

 

9

1010114128

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *89

 

10

1000560007

УЛИЧНО - БОЛНИЦАТА

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *60

 

11

1000560007

УЛИЧНО ТП "ЕПЖС"

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *38

 

12

1000560007

ОСЗГ ГР.ЛЪКИ, УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №19

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *83

 

13

1000560007

РИТУАЛНА ЗАЛА

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *12

 

14

1000560007

УЛИЧНО - ТП 3

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *44

 

15

1000560007

АДМ.СГРАДА

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *41

 

16

1000560007

КНИЖАРНИЦА-МУЗЕЙ

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ,

ТП Книжарница-  Музей

 

17

1000560007

АПАРТАМЕНТ

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ,

УЛ. „ХАЙДУШКИ ПОЛЯНИ“ 6ВХ.А, 5, АП.18

 

18

1000560007

УЛИЧНО ТП „КОМСОМОЛ“

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *48

 

19

1000560007

УЛИЧНО-ТП "МИНЬОРСКА"

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *67

 

20

1000560007

СТОПАНСКИ

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ,

УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“- ТОТО ПУНКТ

 

21

1000560007

АВТОГАРА

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *148

 

22

1000560007

УЛИЧНО - КАСЕТА ЦЕНТЪР

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *

 

23

1000560007

ДЕТСКА ГРАДИНА

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *158

 

24

1000560007

УЛИЧНО ТП 5 "ПОБЕДА"

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *164

 

25

1000560007

УЛИЧНО - ТП-1 "РИЛА"

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *5

 

26

1000560007

ГАРАЖ

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *47

 

27

1000560007

РУМ

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *90

 

28

1000560007

УЛИЧНО ТП "РУМ"

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *23

 

29

1000560007

УЛИЧНО- ТЕПАВИЦАТА

ГР. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, 0, *128

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с получено писмо от МВР, Дирекция КиС и център за Аерокосмически наблюдения,  Ви уведомяваме, че на 17.04.2024 година се очаква влошаване на метеорологичните условия в страната. За повече подробни данни може да се запознаете от следният линк: https://weather.bg/obshtini/, както и от картата по-долу.

==========================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация-гр.- Лъки обявява на всички заинтересовани лица Уведомление за инвестиционно предложение за проект: „Ремонт и модернизация на прилежащ терен към спортна площадка и спортни игрища на СУ „Христо Ботев“, находящи се в УПИ III за обществено обслужване, кв. 13 по регулационен план на град Лъки“.

С пълният текст на съобщението може да се запознаете от тук.

публикувано на 09.04.2024г.

=========================================================================

==========================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 61 от 25.03.2024г. на Кмета на община Лъки за обявяване на пожароопасния сезон в защитените територии.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.

публикувано на 25.03.2024г.

===========================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 53 от 29.02.2024г. на Кмета на община Лъки за паша на селскостопански животни.
С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.
===========================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация-гр.- Лъки обявява на всички заинтересовани лица СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

С пълният текст на съобщението може да се запознаете от тук.

публикувано на 08.03.2024г.

============================================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Лъки сключи договор с търговско дружество „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ООД за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали
/обувки, чанти и др./.
В изпълнение на договора, сключен на 28.02.2024г. е поставен контейнер /бял цвят/ в гр. Лъки на ул. “Хайдушки поляни“ №6 с обем 200 кг.
Моля, жителите на общината да изхвърлят в посочения контейнер само текстилни отпадъци /дрехи, обувки, чанти/.
Предстои поставяне на още един брой контейнер със същата цел в гр. Лъки.
Контейнерът ще бъде обслужван два пъти месечно от дружеството.
Общинска администрация-гр. Лъки
==========================================
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На Националния празник ТРЕТИ МАРТ 2024г.
( н е д е л я ) в 10,00 часа
Общинска администрация – гр. Лъки и Общински съвет – Лъки
като знак на преклонение към загиналите за Свободата на България ще поднесем венец и цветя на Паметника на поета-революционер Христо Ботев, в двора на училището.
Ще сведем глави в едноминутно мълчание и почит по повод 146 години от Освобождението на България от османско робство.
Приканваме желаещите граждани да се включат в мероприятието, като на разположение ще има цветя при тръгването от сградата на Общината.
ОбА – гр.Лъки
=========================================
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА ГРАД ЛЪКИ И ОБЩИНАТА,
Община Лъки подема инициативата за събиране на средства за цялостен ремонт на Православна църква „Свети Николай Мирликийски“ – гр. Лъки, ул. Възраждане № 27. През настоящата година се навършват 20-години от нейното построяване.
Църквата е средище на духовния живот и събира православните християни от град Лъки и цялата община. Обект е на посещения от туристи и гости на общината.
Всеки нов ден започва със звъна на църковната камбана и градът оживява, за да притихне вечер, отново след нейния звън. Камбанният звън ни подсеща за духовното, за Божественото, известява за богослуженията в храма.
Като добри стопани на духовния храм, няма как да нехаем за състоянието на църковната сграда, което не е добро. Покривът и фасадата й се нуждаят от ремонт, а вътрешните й стени не са изографисани.
Изпратихме писма с молба за подкрепа към всички по-големи и значими фирми и предприятия, но разчитаме на подкрепа и съпричастност и от Вас – гражданите!
Цялостен ремонт е належащ и се обръщам към всички Вас да се включите в инициативата за събиране на средства, за да добие Църквата вида, който следва да има място, където хората търсят упование в духовен аспект.
Банковата сметка на Църквата, по която може да дарите средства е:
IBAN: BG81 CECB 9790 10J5 2874 00
Банка: ЦКБ АД
За: Църква Св. Николай
За желаещите да дарят средства, ще са на разположение и две дарителски кутии- на входа на сградата на Община Лъки и Църквата.
С уважение,
инж. ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ
Кмет на Община Лъки

===========================================================

 

 

 

 

О  Б  Я  В  А

Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: Благоустрояване на прилежащото пространство и покриване на коритото на река Джурковска с цел защита от вредното въздействие на водите и наводнение в участъка между мост на ул. Освобождение и кръстовище с ул. Дичо Петров гр. Лъки, Община Лъки

С пълния текст на обявата може да се запознаете от тук.

публикувано на 20.11.2023г.

======================================================================

======================================================================

Община Лъки със Заповед № 210 на Кмета на общината определя границите на районите и населените места, както и вида на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2024 година.

с пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от тук.

публикувано на 19.10.2023 година

================================================================

О  Б  Я  В  А

  Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме,че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: Благоустрояване на прилежащото пространство и покриване на коритото на река Джурковска с цел защита от вредното въздействие на водите и наводнение в участъка между мост на ул. Освобождение и кръстовище с ул. Дичо Петров гр. Лъки, Община Лъки

С пълния текст на обявата може да се запознаете от тук.

публикувано на 19.09.2023г.

=============================================================

О  Б  Я  В  А

Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ PDV 2132 /III-861, ЛЪКИ-ЗДРАВЕЦ/ - ДЖУРКОВО

С пълния текст на обявата може да се запознаете от тук.

публикувано на 15.09.2023г.

 

===========================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска служба по земеделие- Асеновград уведомява всички пчелари, че от 24.07.2023г. до 26.07.2023г. се приемат заявления по интервенциите в сектор "Пчеларство" за 2023 г.

Финасовият ресурс по тях за тази година е в размер на 10 091 365 лв. Кандидатите по интервенциите в сектора на пчеларството подават документи за финасова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.

=======================================================================

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с актуализиране на архива на отдел Архитектура, устройство на територията, благоустройстрояване и строителство към Община Лъки, молим всички собственици на сгради които имат издадени строителни разрешения през 1979 г. и в периода 1955 г. -1970 г. да ги предоставят за справка в удобно за тях време, всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая №18 в сградата на Община Лъки. За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон 0886916324. Благодарим Ви за съдействието и се надяваме на Вашата активност.

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 
на 26.06.2023 г. от 11,30 часа ще се даде официален старт на строителството на обект:  „Укрепване и облагородяване на пешеходно пространство – пешеходен мост в гр. Лъки, Община Лъки”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЪКИ 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица РЕШЕНИЕ № СМ-06-ЕО/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми.

С пълният текст на съобщението може да се запознаете от тук. и мотивите от тук.

публикувано на 17.05.2023г.

================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-22-16/19.04.2023 г. на Областен управител на област Пловдив, Кмета на община Лъки издава Заповед № 69 и Заповед № 70 от 27.04. 2023г.

публикувано на 02.05.2023г.

==================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ОБЩИНА ЛЪКИ ИНФОРМИРА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ОБЯВЕНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

С пълният текст на мерките може да се запознаете от тук.

 

 

 

 

==============================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 44 от 27.03.2023г. на Кмета на община Лъки за обявяване на пожароопасния сезон - пролет-лято-есен на 2023 година.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.

публикувано на 27.03.2023г.

 

=========================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме ви, че периодът от 01.04.2023г. до 31.10.2023г. е обявен за ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН със Заповед №РД-133 от 23.03.2023г. на Министъра на околната среда и водите.

 

С цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност в защитена територия Резерват „Червената стена“  НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ, КРАЙПЪТНИ ИВИЦИ И СУХИ ТРЕВИ.

В случай на пожар в близост и/или в защитената територия, моля подавайте сигнали на тел. 112. 

Общинска администрация-гр.Лъки

=========================================================================

Във връзка с изпълнението на Заповед № 17/06.02.2023г. на Кмета на община Лъки, обявяваме на всички заинтересовани лица Протокол, относно преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината.

С пълния текст на протокола може да се запознаете от тук.

публикувано на 24.02.2023г.

=======================================================================

Анализ на потребностите и предложение за планиране на социалните услуги

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Уведомление

Обявление

АСП- Предложение за планиране

Проект на Предложение на социалните услуги на общинско и областно ниво

Анализ на потребностите от социални услугrс приложения:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

 публикувано на 16.02.2023г.

=======================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Заповед № 22/13.02.2023г. на Кмета на община Лъки, относно пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДЛС "КОРМИСОШ"- гр. Лъки.

С пълния текст на Заповедта може да се запознаете от тук.

публикувано на 14.02.2023г

=======================================================================

 

============================================================================

С Ъ О Б Щ E Н И Е

 Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица График на РУ на МВР-Асеновград, относно осъществяване на приемен ден на граждани и срещи с кметове и кметски наместници в населените места на територията на община Лъки.

Населено място

Сграда

Дата

Час

гр. Лъки

ДПП- ет. 3

13.07.2023г.

11:00 ч. до 12:00 ч.

с. Манастир

Кметство- ет.2

13.07.2023г.

13:00 ч. до 14:00 ч.

с. Лъкавица

Кметство- ет.2

13.07.2023г.

14:30 ч. до 15:30 ч.

с. Югово

Кметство

14.09.2023г.

11:00 ч. до 12:00 ч.

с. Борово

Кметство- ет.2

14.09.2023г.

13:00 ч. до 14:00 ч.

с. Белица

Кметство- ет.2

14.09.2023г.

14:30 ч. до 15:30 ч.

с. Дряново

Кметство- ет.2

27.07.2023г.

11:00 ч. до 12:00 ч.

с. Джурково

Кметство- ет.2

27.07.2023г.

13:00 ч. до 14:00 ч.

с. Здравец

Кметство- ет.2

27.07.2023г.

14:30 ч. до 15:30 ч.

 


 ===============================================================

.........................................................................................................................................................

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Очакване за влошаване на метеорологичната обстановка в област Пловдив на 26.01.2023г. /четвъртък/ и 27.01.2023г./ петък/

Във връзка с постъпило писмо от Областния управител на област Пловдив Ви информирам, че се очаква период на резки промени на атмосферните условия, а именно: значително понижаване на температурите, обилни валежи от дъжд и преминаването им в тежък, мокър сняг на 26.01.23г./ четвъртък/ и 27.01.23г./петък/.

С оглед на това, община Лъки ще следи за възникнали проблеми, причинени от влошената метеорологична обстановка.

В тази връзка моля гражданите на Община Лъки  да вземат предвид прогнозите  за възможно влошаване на метеорологичната обстановка.

Апелирам  да се подават сигнали на телефон 112, в случаи на бедствия и инциденти, с цел предприемане на мерки за справяне  с възникнали проблеми.

 ИНЖ. ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ

Кмет на община Лъки

======================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица

Съобщение за ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

С пълният текст на съобщението можете да се запознаете от тук.

 

публикувано на 17.01.2023 г.

....................................................................................................................................................................

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки уведомява местната общност - жители на общината и други физически и юридически лица находящи се на територията й, че е открита Бюджетната процедура за съставяне на проект за Бюджет на община Лъки за 2023 година.
Очакваме предложения от всички граждани, представители на местния бизнес, общински съветници, кметски наместници и ръководители на бюджетни звена.
Вашите предложения може да представите писмено в деловодството на общината - стая №4 или на електронната поща на общината на адрес: [email protected]
Срокът за представяне на предложенията е до 17.00 часа на 20 януари 2023 година.

=======================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 
 
      Във връзка с подготовката на проекти за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви уведомяваме,че заявленията за участие ще бъдат приемани до 10.05.2023 г.
      За предоставяне на информация и разяснения относно изискванията на процедурата и подготовката на необходимите документи може да се обръщате към инж. Стела Атанасова – началник отдел ИХДПЕИ,ет. 2, стая № 14.
  Телефон за връзка – 03052/22 55; 0895 440 997

=======================================================================

ОБЩИНА ЛЪКИ И НЧ "ЗОРА 2022г."- ГР. ЛЪКИ

О Р Г А Н И З И Р А Т

ПРАЗНИЧНА КОЛЕДНА ПРОГРАМА НА 20-ти и 21-ви ДЕКЕМВРИ от 17.30 ч. в МЛАДЕЖКИ ДОМ ГР. ЛЪКИ!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.

======================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 Уведомяваме ви, че поради технически проблем централата на Общинска администрация – Лъки няма да е достъпна и връзката със служителите ще се осъществява временно на следните телефони :

03052 22 88– кабинет на кмета, секретар на общината

·   Елица Мешева –кабинет на кмета

·   Емилия Стоянова –секретар на община Лъки

      ·  Стефка Асенова –Общински съвет

03052 22 11- Отдел „Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство

·    Инж. Владимир Медев

·    Йосиф Чукалов

·    Емил Адамов

03052 22 35 – Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността“

·       Счетоводство

03052 2782–  Мария Иванова -  Местни данъци и такси

 0887 554079– Десислава Георгиева – ГРАО и деловодство

03052 2040- дежурни

==============================================================================

Община Лъки със Заповед № 187 на Кмета на общината определя границите на районите и населените места, както и вида на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година.

с пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от тук.

26.10.2022 година

===========================================================================

Държавна агенция за закрила на детето с цел популяризиране и постигане на максимална публичност и достъпност обявява Национална линия за деца- 116 111.

Официалната страница можете да посетите на следният линк: www.116111.bg/

 

 

=====================================================================

roadpol

            Дни на безопасността на пътя 16 – 22 септември 2022 г.

21 септември 2022 г. – Ден без загинали на пътя. „Остани жив!

Пази живота!"

В периода от 16 до 22 септември 2022 г. ще се проведе кампания за намаляване до НУЛА на загиналите при пътнотранспортни произшествия за поне един ден. Това се случва в рамките на Дните на безопасността на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL), чиято цел е да се инициират превантивни събития за намаляване на травматизма по пътищата. От 2016 г. събитията се присъединяват към дейностите, посветени на Европейската седмица на мобилността, като в тази връзка до 2019 г. Европейската мрежа на службите на пътна полиция организираше тематична операция EDWARD (Европейски ден без загинали на пътя).

Тази година поставя фокус върху 21 септември, обявен за ден без загинали при пътни инциденти през 2022 г. Посланието на Дните е „Остани жив! Пази живота!" Общинска администрация- Лъки отправя апел към всички да спазват правилата за движение по пътищата, без значение дали в конкретния момент са шофьори, пешеходци или се придвижват с велосипед, тротинетка или друго средство. Важно е вниманието на всеки един гражданин да се насочи към прилагането на ефективни модели и реални действия за намаляване броя на пътно-транспортните произшествия в района и страната.

Допълнителна информация за настоящата кампания може да бъде намерена на официалната страница на ROADPOL на адрес: https://www.roadpolsafetydays.eu/ , както и на интернет страницата на пътна полиция https://www.mvr.bg/opp, където е създадена специална рубрика „ROADPOL SAFETY DAYS".

===========================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки предоставя на заинтересованите лица информация за програма "Приемна грижа за дете".

С пълния текст на информацията можете да се запознаете тук.

публикувано на 10.06.2022г.

=====================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 38 от 26.04.2022г. на Кмета на община Лъки за обявяване на пожароопасния сезон - пролет-лято-есен на 2022 година.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

публикувано на 26.04.2022г.

==================================================================

Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 42 от 04.03.2021г на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

 

Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 40 от 25.02.2021г на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

 

Публикувано на 02.03.2021 г. 

=====================================================================

   Община Лъки стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

   Община Лъки в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

 О Б Я В Я В А,

  че от 01.03.2021г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

 Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 ·        лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

 ·   деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

 За повече подробности и изтегляне на необходимите бланки за попълване отворете линка:

 https://www.oblaki.com/main.php?module=info&object=category&inf_cat_id=26

   =============================================================================

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

  В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лъки е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г.

За същият ще бъде проведено публично обсъждане на 09.11.2020г., понеделник/ от 17.00 часа, в Заседателна зала на ОбС-Лъки, находяща се на III-ти етаж в сградата на Общинска администрация - Лъки, спазвайки всички противоепидемични мерки действащи към настоящия момент.

  Всички граждани имащи мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да присъстват на публичното обсъждане или да ги подадат в писмен вид на електронния адрес на община Лъки - [email protected]  или в деловодството на общината до 13.00 часа на 09.11.2020 г.

публикувано на 30.10.2020 година

 

=============================================================================

Община Лъки със Заповед № 233 на Кмета на общината определя границите на районите и населените места, както и вида на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 година.

с пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от тук.

29.10.2020 година

===============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички жители на община Лъки ползващи декодери.

Поради настъпили технически проблеми на телевизионната кула в гр.Лъки и смяната на честотите на телевизионните канали, всички ползватели на декодери за да имат достъп е необходимо да извършат следното:

1. Изключване и повторно включване на декодера към ел.захранването.

2. Избор от MENU  -  на автоматично търсене на канали.

3. Запаметяване.

=====================================================

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

    Уважаеми граждани на община Лъки,  

  В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Лъки за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. 

 

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

  Благодарим Ви!

Анкетата вече е публикувана на този линк:

 https://forms.gle/2qPXkKgGaAb7frhb7

  ==============================================================================

 

 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА

 

През зимния сезон метеорологичната обстановка се променя бързо.

ПРЕДИ ДА ТРЪГНЕМ НА ПЪТ: 
1. Трябва да проверим каква е метеорологичната прогноза и информацията за състоянието на пътищата;
2. При обявен код за опасни явления е добре да се отложи пътуването, ако не е належащо. Част от пътищата може да бъдат затворени, поради снегонавявания;
3. При неотложно пътуване подгответе автомобила за зимни условия – заредете повече гориво, зимни гуми, вериги, въже за теглене, лопата, топли ръкавици и др.;
4. Носете зареден мобилен телефон;
5. Пътувайте по първокласни /централни/ пътища, тъй като те се почистват от снегонавяванията с предимство;
6. Шофирайте бавно и внимателно при преминаване край сгради, електропроводи и дървета;
7. Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни паркинги и мотели;
8. При образуване на колони от задръствания, спирайте на дистанция, която позволява изтеглянето ви и не използвайте аварийната лента - оставете я свободна за спасителните екипи;
9. По време на път следете за обстановката по радиото. При усложняване на обстановката, преустановете пътуването, спрете в най-близкото населено място. Обърнете за помощ към административните власти на съответното кметство, МВР или пътните служби;
10. При бедствено положение следете по радиото указанията на компетентните органи. Спазвайте техните указания.

ПРИ ПРИДВИЖВАНЕ ПЕША:
1. Екипирайте се с подходящи обувки, топли дрехи, ръкавици и шапки; 
2. Носете зареден мобилен телефон и фенерче; 
3. Избягвайте да се движите поединично и стойте по далеч от сгради, стълбове и дървета, от падащ сняг и други отломки от покриви, навеси и др.;
4. Вземете мерки против измръзване на крайниците;
5. Носете лекарствата, които са Ви предписани от лекар и топли напитки. 

ОКАЖЕТЕ ПОМОЩ НА ИЗПАДНАЛИТЕ В БЕДА: 
1. Ако по време на пътуването се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на органите на КАТ или на пътните служби чрез телефон 112;
2. Завържете дреха с ярък цвят на най-високата част от автомобила в случай на затъване в навявания от сняг;
3. Измръзналите части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг - тялото се преохлажда допълнително и кожата може да се нарани;
4. При измръзвания се налага транспортиране на пострадалите до болничното заведение.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ДО ТЕЛ. 112 


При нужда незабавно потърсете: ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112


1. Подавайте максимално точна информация /местонахождение, състояние и др. /.
2. Не злоупотребявайте със сигналите до тел. 112. Пренасочване на екипи от различни институции (Агенция „Пътна инфраструктура”, МВР, Спешна помощ) при фалшив сигнал, може да коства човешки живот в реална ситуация. Не злоупотребявайте със сигналите за непочистена пътна настилка. Според нормативната уредба се допуска снежно покритие в зависимост от различните нива и степени на поддържане.

 

 


Общинска администрация гр. Лъки обявява на всички заинтересовани лица  на основание  изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги и въз основа на изготвените Анализи и предложения на общините, Агенция за социално подпомагане извърши Анализ на потребностите от социални услуги на национална ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи  Предложение за Национална карта на социалните услуги.

 

 

   

Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Агенция за социално подпомагане организира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализа и предложението за Картата, което не може да бъде по-кратко от 30 дни. В тази връзка и с оглед на методическите насоки, считано от 11.10.2023 г. до 09.11.2023 г. включително предоставяме на вниманието Ви за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги.

 

 

Мнения и предложения могат да бъдат направени до 09.11.2023г. вкл.:

 

 
 - на e-mail: [email protected] 

 

 - в писмен вид, депозирани в делеводството на Общината- ет.1, стая №5

 

  МИГ "ПРЕСПА" обявява, че е удължен срока за прием на проектни предложения по мярка 8.6

Пълният текст на обявата можете да видите тук.

публикувано на 01.09.2022 год.

 МИГ "ПРЕСПА" обявява, че е открит приема за проектни предложения по подмярка 7.2

Пълният текст на обявата можете да видите тук.

публикувано на 29.08.2022 год.

 МИГ "ПРЕСПА" обявява, че е открит приема за проектни предложения по мярка 7.5

Пълният текст на обявата можете да видите тук.

публикувано на 22.08.2022 год.

прочетете по-старите новини